Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy verklaring Hengelose Wandel Unie

 Wij zijn een vereniging die wandeltochten organiseert voor wandelaars. Tevens hebben wij jaarlijks een aantal leuke activiteiten voor onze leden. In dat kader slaan wij persoonsgegevens op, die we vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we dat doen.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens die onze leden, vrijwilligers en overige wandelliefhebbers aan ons verstrekken, of die we verkrijgen uit het bezoek aan onze websites en mailwisseling. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: H.W.U. , Twekkelerweg 249, 7553 LX Hengelo

HWU leden

Als je lid bent van de H.W.U.  informeren we je graag zo persoonlijk mogelijk over je lidmaatschap en speciale ledenactiviteiten. Daarvoor willen we de verschuldigde contributie innen. Daarom registreren we je naam-, adres- en contactgegevens, je geboortedatum en je IBAN-nummer. Ben je lid via de K.W.B.N. ,dan leggen we ook dit vast. Zo weten we welk lidmaatschap je hebt, en welk bedrag je aan ons moet afdragen. Na beëindiging van je lidmaatschap bewaren we je gegevens maximaal zeven  jaar ten behoeve van statistische (jaar)overzichten en de financiële boekhouding.

Vrijwilligers

Ben je als vrijwilliger actief voor de H.W.U.?

Dan ben je voor ons onmisbaar, willen we weten wie je bent en je zo gericht mogelijk ondersteunen bij het vrijwilligerswerk dat je voor ons verzet. Behalve je geboortedatum en je naam-, adres- en contactgegevens. Stop je met een vrijwilligersfunctie, dan vervalt de toegang tot bijbehorende informatie en systemen. Wel bewaren we een aantal gegevens die inzicht geven in je staat van dienst als vrijwilliger, bijvoorbeeld ten behoeve van een jubileum of een aanvraag voor een erelidmaatschap of Koninklijke onderscheiding.

Nieuwsbrieven

De H.W.U. geeft een aantal keren per jaar een nieuwsflits uit voor wandelaars.

Bij aanvang van het lidmaatschap wordt je toestemming gevraagd voor het versturen van de nieuwsflits. Wil je deze niet meer ontvangen kun je dit doorgeven. Je gegevens bewaren we tot het moment dat je jezelf voor de betreffende nieuwsbrief afmeldt of ons anderszins laat weten dat je hem niet meer wilt ontvangen.

De verzending van deze nieuwsbrieven/berichten stopt zodra je je lidmaatschap of vrijwilligersfunctie beëindigt.

 

Derde partijen

De H.W.U. verkoopt jouw persoonsgegevens nooit aan derden. Wel delen we soms persoonsgegevens met de KWBN. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen via een verwerkersovereenkomst voldoende waarborgen biedt op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Social Media

We hebben een website en een Facebook pagina. Hierop plaatsen wij foto’s van wandeltochten en andere activiteiten. Als hiervoor geen toestemming wordt verleend, wordt de foto verwijderd. Foto’s van grote groepen mensen mogen ten alle tijden gewoon worden geplaatst.

Jouw rechten

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou. Je kunt dus altijd inzage krijgen in de gegevens die we van jou gebruiken en ze indien gewenst (laten) aanpassen. Het is ook mogelijk om je naam-, adres-, contact- en bankgegevens bij ons op te vragen, bijvoorbeeld omdat je die wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon of post toesturen. Dergelijke verzoeken kun je richten aan de H.W.U. , Twekkelerweg 249, 7553 LX Hengelo of per e-mail melden via hengelosewandelunie@gmail.com  Op dit adres kun je ook terecht als je vragen hebt over de manier waarop de H.W.U. met jouw gegevens omgaat.

Wijzigingen privacy beleid

De H.W.U. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn privacy beleid. Check daarom regelmatig of er nog wijzigingen zijn. Ons beleid is voor het laatst gewijzigd in juli 2018.