Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Dit evenement is gecanceld ivm het coronavirus

We hopen dat we jullie volgend jaar weer zien van maandag 31 mei tot en met donderdag 3 juni 2021.

Op maandagavond starten we met de Hengelose avondvierdaagse

Maandag 8 juni 2020:      Groot Driene grasveld bij de Kasbah

Dinsdag 9 juni 2020:    Slangenbeek eiland tussen de Kopenhagenstraat en Parijsstraat

Woensdag 10 juni 2020:   Nijverheid het Laurapark

Donderdag 11 juni 2020:  Centrum,  Marktplein

Als je 1 avond mee wilt lopen kan dat natuurlijk ook. Je kunt je dan op de desbetreffende avond inschrijven bij het startbureau voor 1 avond.

De prijs voor 1 avond met medaille is € 4,- en zonder medaille €2,-

Organisatie

Informatie kun u inwinnen bij:
A. van Raalte (Algemeen)
074-2777876
06-12941753
a4d@hengelo-wandel.nl 

Facebook

Wat kost het ?
€ 6,-  voor de gehele Avondvierdaagse met medaille (of volgcijfer)
€ 4,-  voor de gehele Avondvierdaagse zonder medaille (of volgcijfer)

Starttijden: 5 km  vanaf 17.30 uur tot 19.00 uur 10 km vanaf 17.30 uur  tot 18.30 uur.

Dag 1 Groot Driene

Dit evenement is gecanceld ivm het coronavirus

maandagavond op 8 juni starten we zoals vaker vanaf het grasveld bij de Kasbah in Groot Driene.

Met ruim 9000 inwoners is Groot Driene de vijfde wijk van Hengelo. Groot Driene heeft, mede door de aanwezigheid van ouderencomplexen ’t Swafert, De Spiegelhoek, Slauerhof- en Staringstraat en De Korenbuurt. In Groot Driene Noord ligt ook een belangrijk architectonisch complex De Kasbah. De Kasbah is een bijzonder woonproject in Groot Driene. Op een oppervlakte van 2,2 ha tekent de architect Piet Blom een project van 184 woningwetwoningen op betonnen palen.

De route gaat  over de oostelijke zijde van Hengelo, alwaar zie een groot natuurgebied bevindt, Driene. Zo gaan de route’s via het Leutink en de Wildernis langs het Lonnekermeer.

 

 

 

 

 

 

Dag 2 Slangenbeek

Dit evenement is gecanceld ivm het coronavirus

Op dinsdagavond 9  juni  starten we vanaf Slangebeek het eiland tussende Kopenhagenstraat en de Parijsstraat 

Het merendeel van de woningen in de wijk Slangenbeek is in de jaren negentig gebouwd. De Roershoek is destijds als eerste ontwikkeld, gevolgd door de Vossenbelt. Het Broek vormt de laatste ontwikkeling van de wijk Slangenbeek. De eerste deelgebieden zijn inmiddels afgerond, maar deze buurt is nog volop in ontwikkeling. Het groene karakter van de wijk Slangenbeek wordt gekenmerkt door parkachtige ruimtes en waterpartijen. Plassen en beken hebben op veel plekken flauwe oevers, waar oevervegetaties kans krijgen zich te ontwikkelen. Ook zijn vistrappen aangelegd. Om het water koel en vorstvrij te houden zijn plassen dieper gemaakt dan de vijvers-oude-stijl. De groene structuur in de wijk wordt versterkt door bomenrijen langs de woonstraten. Samen vormen ze een netwerk in het woongebied, die in de randen van de wijken overgaat in het agrarisch buitengebied.Belangrijk element in de wijk is het waterpark Vossenbelt met de (schier-)eilanden.

De 5 km route loopt via de Houtmaat en de Lage Weide , de 10 km route loopt langs de mooie wandelpaden richting Gammelkebeek.

Dag 3 Nijverheid

Dit evenement is gecanceld ivm het coronavirus

Op woensdagavond 10  juni starten we vanaf het Laurapark in de Nijverheid.

De Nijverheid maakt deel uit van de wijk Wilderinkshoek en ligt ten zuiden van de spoorlijn Hengelo-Zutphen.  Ze staat bekend als buurt 64. De buurt is vernoemd naar de nijvere arbeiders die in de Hengelose industrie werkten.

In de omgeving van het Krabbenbosplein bevindt zich het karakteristieke Engelse dorp, waarvan de bouw in  1947 begon. Het is genoemd naar de daar toegepaste Maycrete-woningen van Engelse makelij. In de jaren 80 van de 20e eeuw is nog de buurt Genseler gebouwd, welke formeel tot De Nijverheid behoort maar in karakter daar sterk van verschilt. Naar het westen toe gaat deze buurt over in een parkachtig gebied met retentievijvers dat begrensd wordt door een autosnelweg.

De 5 km route loopt richting het retentiegebied , en de 10 km route loopt langs het kanaal richting Delden.

 

 

Dag 4 Centrum

Dit evenement is gecanceld ivm het coronavirus

donderdagavond 11  juni  starten we vanaf het Marktplein in Hengelo.

De route zal grotendeels door de bebouwde kom lopen, zodat er voldoende gelegenheid is voor supporters om de deelnemers aan te moedigen voor de laatste avond.

De intochtroute zal gaan vanaf het Stationsplein, Molenstraat, Schouwburgplein,B.P. Hofstedestraat, Telgen en dan zijn we weer op de Markt.