Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

De startlocaties van de Avond-4-daagse dit jaar zijn Groot-Driene, Slangenbeek, Nijverheid en Veldwijk.

Als je op de knop hierboven klikt kun je je inschrijven en zo een medaille of alleen een routeboekje bestellen.

Met dit routeboekje bepaal je zelf welke routes je loopt en wanneer je gaat lopen.

In het routeboekje staan 8 routes, telkens 1 route van en 5 km en 1 route van 10 km per startlocatie.

De prijs van een medaille is € 4,-(zonder routeboekje) en de prijs van het routeboekje is € 2,-.

Alle routeboekjes en medailles die zijn besteld binnen Hengelo en Borne worden bij u thuis bezorgd, de bestellingen verder buiten Hengelo worden opgestuurd. Ons streven is om binnen 1 week het boekje bij u te bezorgen.

Avond-4-daagse Hengelo 2022 wordt gehouden van 13 tm 16 juni.

 

Organisatie

 

Facebook

Informatie kun u inwinnen bij:
A. van Raalte 
06-12941753
a4d@hengelo-wandel.nl 

 

 

Groot Driene

Deze startlocatie is  vanaf het grasveld bij de Kasbah in Groot Driene.

Zowel de 5 km als de 10 km  routes vanaf deze locatie zijn volledig vernieuwd.

De 5 km route vanaf deze locatie voert je over mooie smalle paadjes waar je anders niet komt. De route gaat  over de oostelijke zijde van Hengelo, alwaar zie een groot natuurgebied bevindt, Driene. Zo gaan de route’s via het Leutink en de Wildernis langs het Lonnekermeer.

Met ruim 9000 inwoners is Groot Driene de vijfde wijk van Hengelo. Groot Driene heeft, mede door de aanwezigheid van ouderencomplexen ’t Swafert, De Spiegelhoek, Slauerhof- en Staringstraat en De Korenbuurt. In Groot Driene Noord ligt ook een belangrijk architectonisch complex De Kasbah. De Kasbah is een bijzonder woonproject in Groot Driene. Op een oppervlakte van 2,2 ha tekent de architect Piet Blom een project van 184 woningwetwoningen op betonnen palen.

 

 

 

 

 

 

 

Slangenbeek

De startlocatie vanaf Slangebeek  begint op het eiland tussen de Kopenhagenstraat en de Parijsstraat.

De 5 km route loopt via de Houtmaat en het Weusthag , de 10 km route loopt langs de mooie wandelpaden richting Gammelkebeek. Ook deze routes zijn allebei nieuw.

Het merendeel van de woningen in de wijk Slangenbeek is in de jaren negentig gebouwd. De Roershoek is destijds als eerste ontwikkeld, gevolgd door de Vossenbelt. Het Broek vormt de laatste ontwikkeling van de wijk Slangenbeek. De eerste deelgebieden zijn inmiddels afgerond, maar deze buurt is nog volop in ontwikkeling. Het groene karakter van de wijk Slangenbeek wordt gekenmerkt door parkachtige ruimtes en waterpartijen. Plassen en beken hebben op veel plekken flauwe oevers, waar oevervegetaties kans krijgen zich te ontwikkelen. Ook zijn vistrappen aangelegd. Om het water koel en vorstvrij te houden zijn plassen dieper gemaakt dan de vijvers-oude-stijl. De groene structuur in de wijk wordt versterkt door bomenrijen langs de woonstraten. Samen vormen ze een netwerk in het woongebied, die in de randen van de wijken overgaat in het agrarisch buitengebied.Belangrijk element in de wijk is het waterpark Vossenbelt met de (schier-)eilanden.

 

Nijverheid

De startlocatie op de  Nijverheid is het grasveld bij het Laurapark, deze ligt aan de Breemarsweg tussen de Berendinastraat en de Laurastraat.

De 5 km route loopt richting het retentiegebied , en de 10 km route loopt richting Twickel.

De Nijverheid maakt deel uit van de wijk Wilderinkshoek en ligt ten zuiden van de spoorlijn Hengelo-Zutphen.  Ze staat bekend als buurt 64. De buurt is vernoemd naar de nijvere arbeiders die in de Hengelose industrie werkten.

In de omgeving van het Krabbenbosplein bevindt zich het karakteristieke Engelse dorp, waarvan de bouw in  1947 begon. Het is genoemd naar de daar toegepaste Maycrete-woningen van Engelse makelij. In de jaren 80 van de 20e eeuw is nog de buurt Genseler gebouwd, welke formeel tot De Nijverheid behoort maar in karakter daar sterk van verschilt. Naar het westen toe gaat deze buurt over in een parkachtig gebied met retentievijvers dat begrensd wordt door een autosnelweg.

 

 

 

Veldwijk/ Berflo Es

Deze startlocatie in Veldwijk/ BerfloEs is helemaal nieuw, we starten  vanaf ons clubgebouw Het Wandelhuis, Twekkelerweg 249 in Hengelo.

De routes van de 5 en 10 km zijn compleet nieuw en gaan richting Twekkelo en Enschede.

De kern van de buurtschap Twekkelo wordt gevormd door drie essen(de Twekkeler Es, de Lutje Es en de Groote Es) die dicht bij elkaar liggen, met er omheen een aantal boerenerven. 

De beken Makkenbroekenbeek (Twekkelerbeek), de Strootsbeek (later Elsbeek) en de Schoolbeek lopen van oost naar west door Twekkelo. De laatste twee ontspringen er en slingeren zich door het landschap. 

Het gebied wordt anno 2010 begrensd door de industriegebieden van Enschede en Hengelo, het  Twentekanaal en de A35. Er staan veel boorhuisjes (in Saksische stijl met gevelteken) vanwege de  zoutwinning door Norion ( voorheen Akzo). Deze zouthuisjes vervingen de eerdere zwarte boortorens. Je komt deze zouthuisjes ook regelmatig tegen op onze routes.

Van Hengelo naar Twekkelo liep van 1937 tot 2013 het industriespoorlijntje van AKZO. Sinds 2016 kan het drie kilometer lange spoor door toeristen worden bereden met spoorfietsen.